Home
Opleidingen
AED
Aanmelden
Algemene info
Partners
Foto's

De stichting onderschrijft het grote belang van een vroegtijdige inzet van de AED (Automatische Externe Defibrillator) tijdens een reanimatie-situatie.
De stichting SOTAG werkt samen met enkele leveranciers van deze apparaten. Hieronder een aantal feiten .


• Hartkamerfibrilleren: meest voorkomende oorzaak (80%) van
een circulatiestilstand. Defibrilleren (AED) is de enige therapie!
• Het succes van defibrilleren neemt sterk af naarmate men
langer wacht (afname met 10% per minuut)

AED’s zijn betrouwbare, veilige, computergestuurde apparaten die een defibrillatie-schok kunnen geven aan slachtoffers met een hartstilstand. Met gesproken (en soms visuele opdrachten) geeft de AED aan wat de hulpverlener moet doen. Zowel de leek als de professionele hulpverlener kan dit apparaat bedienen. (bron: Nederlandse Reanimatieraad.


In toenemende mate worden op plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals winkelcentra, sportscholen en -centra, stadions, zwembaden, campings etc. AED’s geplaatst.

De stichting verzorgt naast naast de “gewone” reanimatiecursussen ook de opleiding voor het bedienen van een AED.