Home
Opleidingen
Algemene info
Partners
Foto's

De BATCC is geaccrediteerd met 20 punten door de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers en is dé cursus voor de anesthesiemedewerker.


Doel van deze cursus is het door kennisoverdracht en het aanleren van specifieke vaardigheden verbeteren van de (anesthesiologische) hulpverlening aan een ongevalsslachtoffer. De rol van de anesthesiemedewerker bij de opvang van een traumapatiënt is aan het einde van de cursus duidelijk en kan worden toegepast in de praktijk.


Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal is op inhoud beoordeeld door o.a. anesthesiologen en traumatoloog-chirurgen en bevat de meest recente literatuur op het gebied van de traumatologie. De cursist krijgt de reader 6 tot 8 weken van te voren opgestuurd.


De cursus bestaat uit een theorie- en een vaardigheidsgedeelte. In het theoretische gedeelte komen de volgende aspecten van traumazorg aan de orde:
• Epidemiologie: het voorkomen van trauma
• Organisatie van de traumazorg in Nederland
• Onderzoek en interventies m.b.t de vitale functies
• Letsels van de diverse orgaansystemen
• Trauma bij zwangere, kind en oudere
• Aanvullend onderzoek en interventies


Skills
De specifieke vaardigheden, de zogenaamde skill stations worden aangeleerd met behulp van casuïstiek ("interactive hands-on" en "scenario-based"). De skill stations omvatten de volgende vaardigheden:
• Immobilisatie van de wervelkolom
• Airwaymanagement waaronder RSI
• Onderzoek van de vitale functies en interventies
• Uitvoering fase II opvang traumapatiënt
Toetsing vindt plaats d.m.v. een theoretisch (MC vragen) en een praktisch examen (skill station). Bij succesvolle afsluiting verkrijgt de cursist een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar. NVAM- leden verkrijgen bovendien 20 accreditatiepunten.