Home
Opleidingen
AED
Aanmelden
Algemene info
Partners
Foto's
Sotag is een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend opleidingsinstituut voor het opleiden van de PBLS-hulpverlener

Reanimatie van zuigelingen en oudere kinderen komt vaker voor dan algemeen wordt aangenomen.
Een kind is geen kleine volwassene! Anatomie en fysiologie van het kind verschillen van die van de volwassene. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de reanimatie. In tegenstelling tot een oudere wordt een circulatiestilstand bij een kind meestal veroorzaakt door zuurstofgebrek als gevolg van een tekortschietende ademhaling of zelfs een ademhalingsstilstand, bijvoorbeeld door verstikking of verdrinking
.


Tijdens de cursus komen de specifieke aspecten van het kind aan de orde en leert de cursist het op juiste wijze:
• Benaderen van het kind
• Beoordelen van de vitale functies
• Alarmeren
• Handelen bij een (dreigende) verstikking
• Toepassen van mond-op mond/neus-beademing
• Toepassen van hartmassage

Alle trainingen worden verzorgd door NRR erkende instructeurs. Dit betekent dat de cursussen worden gegeven conform de richtlijnen van de NRR en het Oranje Kruis.