Home
Opleidingen
AED
Aanmelden
Algemene info
Partners
Foto's

Voetbalstadions zijn locaties met een verhoogd risico op letsels van allerlei soort. Niet alleen bij supporters maar ook bij –dure- spelers. De veiligheid in voetbalstadions staat regelmatig in de belangstelling. Recentelijk was er nog de brand in het Euroborg stadion in Groningen. De laatste jaren wordt in toenemende mate aandacht besteed aan de medische begeleiding of het ontbreken hiervan- tijdens grote evenementen. Een professioneel opererend Medisch Team, niet alleen voor calamiteiten buiten het veld, maar ook voor interventies binnen de lijnen, is onontbeerlijk. In de afgelopen jaren is geprotocolleerde hulpverlening steeds belangrijker geworden binnen de spoedeisende gezondheidszorg. Het vastleggen van procedures, deze onderwijzen, trainen en toetsen is essentieel voor goede slachtofferhulp.

 
Speciaal voor het DSB stadion zijn protocollen gemaakt die als leidraad dienen voor de leden van het Medisch
Team voor de behandeling van slachtoffers met bedreigde vitale functies. Deze protocollen zijn richtlijnen en
zorgen ervoor dat de juiste stappen worden genomen voor een specifieke noodsituatie. Voor een verdere professionalisering van de medische hulpverlening is door DSB stichting SOTAG ingeschakeld. Deze heeft voor leden van het medisch team een uniek scholingsprogramma ontwikkelt.

Dit scholingsprogramma omvat het geprotocolleerde handelen bij slachtoffers, de Basic Life Support en AED hulpverlening, basale traumazorg en het handelen bij grootschalige incidenten. Een dergelijk programma voor leden van een medisch team is een unicum voor de Nederlandse voetbalstadions wat in ieders belang navolging zou moeten krijgen.
De stichting SOTAG heeft inmiddels een ruime ervaring met de bovenstaande trainingen. Naast het Medisch Team van AZ zijn verschillende interregionale arrestatieteams (politie) getraind. Deze arrestatieteams hebben vanwege de aard van hun
werkzaamheden een verhoogd risico op het oplopen van letsel van allerlei aard. Scholing op het gebied van de acute geneeskunde kan levensreddend zijn, niet alleen voor de leden van een dergelijk team, maar ook voor burgers die ongewild betrokken zijn geraakt bij een actie van een dergelijk arrestatieteam.


Voor meer informatie: info@sotag.nl